Næring - Via Byggprosess AS

Trenger du rådgiving?
Tlf: (+47) 462 32 333
Trenger du rådgiving?
Gå til innhold
NÆRING
Vi tilbyr:  
1. Uavhengig kontroll av lufttetthet/trykktest av boliger/leiligheter.

2. Uavhengig kontroll av våtrom i alle typer boliger/leiligheter.

3. Vi tilbyr tjenester som ansvarsretter for tømrer og montering av trekonstruksjoner i tre i tiltaksklasse 2, og for utførende/prosjekterende på våtrom.
4. For kredittinstitusjoner tilbyr vi byggelånsoppfølging av fremdrift og økonomi på byggeprosjekter med rapportering.

5. Vi tilbyr byggeledelse, prosjektoppfølging med koordinering mellom alle involverte fag, samt ha den totale oversikten og oppfølging av bygge møter, fremdrift, materialister, sjekklister, FDV, HMS, SJA, ETC.

6. E-takst - Forhandstakst - Verditakst.

Ha selv fokus på salg, og la Via Byggprosess utføre en god prosjekt styring på dine prosjekter. Trenger dere del entrepriser, eller total entrepriser så gir vi også
priser på dette.
VIA BYGGPROSESS AS
HOVEDKONTOR:
Kongensgate 5
6002 Ålesund.
Tlf: (+47) 462 32 333
AVDELINGSKONTOR:
Lesja- Auravegen 86,
2665 Lesja.
Tlf: (+47) 462 32 333
FAKTURABEHANDLING:
Faktura ønskes på EHF
Org nr. 928 624 773
Bankkonto nr: 4213 33 96815  

MENY
Tilbake til innholdet